Ätran

1-28km

Start/landning: antingen vid roddklubben eller under norra brofästet vid gamla e6:an

Ätran är en perfekt plats för enkel och bra sup-paddling i fin natur. Den är bred och innehåller väldigt få grunda områden eller strömmar. Det finns flertalet landstigningsplatser längs med ån för fikapauser och motströms kan du paddla hela vägen upp till vessigebro (ca 14km).

Man bör ej paddla nedanför bron då närheten till kraftverket samt forsen ger upphov till starka strömmar i vattnet.

Obs! Falkenbergs roddklubb bedriver sin verksamhet här så tag hänsyn till dem, det är dem som har rätt till parkeringen vid klubbhuset, parkering kan även göras bakom klubbhuset på grusparkeringen. Ömsesidig hänsyn bör visas på vattnet. Vid möte av roddbåt så är deras önskemål att vi håller oss på vänster sida i färdriktningen

Falkenbergsup Ätran
Kreera web&design Logo